Kandidáti
do Náčelníctva SLSK


Informácie o kandidátoch na volené pozície do Náčelníctva Slovenského skautingu na obdobie 2023-2026.

Matej Móder


Ahojte, volám sa Matej Móder, skautským menom Gentleman. V skautingu som od detstva a postupne som si prešiel mnohými funkciami. Od vĺčaťa a skauta, cez radcu až po oddielového a táborového vodcu. Zapájal som sa v oblasti, organizoval som radcovský kurz a dodnes aj lesnú školu.

Mimo skautingu som hlavne človek, ktorý sa zaujíma o všetko, veľa vecí ma baví a všetko chcem vedieť a pochopiť. Mám vyštudovanú robotiku a kybernetiku a pracujem ako developer. Mám rád Lego, som veľkým hráčom hier – stolných aj počítačových, rád čítam knihy, pozerám filmy, seriály a dokumenty. No a v neposlednom rade som syn, brat a partner.

Prečo si sa rozhodol/la kandidovať do N-SLSK? 

Som mladý človek, prešiel som si vzdelávaním a rôznymi funkciami v SLSK a v živote mám teraz priestor využiť veci, ktoré som sa naučil. Preto som si povedal že svoje skúsenosti a vedomosti ponúknem skautingu skrz náčelníctvo.

Aké máš skúsenosti na vodcovských funkciách?

Niekoľko rokov som vodcoval oddielu skautov v Trnave, kde som neskôr robil aj vodcu zborového tábora.

Kam si chcel/a posunúť SLSK za obdobie posôbenia v N-SLSK? (idelne v rámci pozicii na ktorú sa hlásiš. kľudne skopírovať z prihlášky)

Myslím že nasledujúce obdobie bude kľúčové v tom ako sa nastavia procesy po transformácii. Určite by som teda chcel aby sa tieto procesy nastavili dobre a aby nový systém fungoval hladko, transparentne a efektívne.

Vo všeobecnosti by som chcel nadviazať na činnosť ktorá je zabehnutá a nájsť spôsoby na zlepšenie. V rámci vzdelávania by som sa chcel pozrieť na spôsoby, ktorými by sme mohli posunúť naše neformálne vzdelávanie na ďalšiu úroveň. Rád by som tiež rozšíril ponuku duchovných aktivít.

Samuel Gibala


Volám sa Samo Gibala a som zo 64. zboru Štefana Kluberta v Levoči. Bol som členom tímu Družiny Roka, spoluogranizujem Roverský Outdoorový Kurz a som členom tímu SELŠ. Živí ma marketing, ktorý som vyštudoval na Univerzite Komenského. Počas toho som absolvoval trojročný vzdelávací program Nexteria Leadership Academy.

Pracujem pre Slido, kde som rok a pol pomáhal nastavovať značku ako Brand Manažér. Momentálne som na pozícii Product Marketing Manažéra. Popri tom pracujem pre Chorvátske ministerstvo turizmu, kde som zodpovedný za komunikáciu na Slovenskom trhu.

Vediem OZ s ktorým sme za posledné 4 roky zrekonštruovali zchátralý Levočský amfiteáter, ktorý teraz prevádzkujeme ako letné kino.

Prečo si sa rozhodol/la kandidovať do N-SLSK?

Vnímam, že SLSK sa ako značka za posledné roky výraznym spôsobom posunul. Rád by som túto štafetu po 7,5ke prebral a zúročil skúsenosti zo sveta biznisu a neziskoviek aj vo svete skautingu.

Kam si chcel/a posunúť SLSK za obdobie posôbenia v N-SLSK?

Verím v potenciál nového brandu a jeho schopnosť spojiť naše hnutie. Chcem dohliadať na konzistentné dodržiavanie brandu na všetkých úrovniach a podporovať jeho distribúciu medzi jednotlivými zbormi, ale aj nad zvyšovaním povedomia u širokej verejnosti. Zároveň sa budem zameriavať na privádzanie nových členov, vytvárajúc inkluzívne prostredie pre mladých ľudí z rôznych komunít. Moje skúsenosti v oblasti komunikácie, marketingu a reklamy mi umožňujú ujať sa tejto úlohy so zodpovednosťou a odhodlaním. Som presvedčený, že spoločne môžeme posilniť náš brand a celkový imidž Skautingu na Slovensku.

Barbora Müllerová


Ahojte, volám sa Barbora Müllerová - Barča a som z 25.zboru Vodopád zo Žiliny. Som vyštudovaná environmentálna inžinierka a momentálne začínam doktorát na VŠCHT v Prahe, kde sa budem zaoberať témou z oblasti environmentálnych technológií. Poznám veľa zbytočných faktov o zvieratkách, rozptýli ma stretnutie s akýmkoľvek psom, či už v kaviarni alebo na ulici a som platonicky zaľúbená do pobaltských krajín a bizarných jazykov.

V skautingu som zabraná najmä do tém v oblasti medzinárodného rozmeru skautingu a okrem toho som tvorila posledné 3 ročníky Sympózia.

Prečo si sa rozhodol/la kandidovať do N-SLSK?

Posledné 3 roky som bola členom náčelníctva a verím, že je doležité zachovať určitú kontinuitu, aby následujúce náčelníctvo nemuselo začínať od nuly, ale mohlo naviazať na skúsenosti predošlých náčelníctiev.

Aké máš skúsenosti na vodcovských funkciách?

V rámci náčelníctva som viedla zahraničnú radu a zároveň som bola vodkyňou organizačného tímu Sympózia.

Kam by si chcel/a posunúť SLSK za obdobie posôbenia v N-SLSK?

V následujúcom období by som sa rada zamerala na prípravu úprav Stanov SLSK do miery, aby nebolo potrebné venovať sa ich zmenám na každom Skautskom sneme. Taktiež by som v rámci smerovania  organizácie chcela podporiť implementáciu Safe from Harm, etického kódexu či dobrovolníckych zmlúv do praxe v národných tímoch alebo sa pozrieť na vedenie disciplinárnych konaní,ktoré by nemuseli byť zastrešované iba N-SLSK.

Lucia Jakubíková


Nazdar, moje meno je Luky – Lucia Jakubíková. Skautkou som od svojich 16 rokov – je to už 21 rokov, počas ktorých som hrdou členkou SLSK. Pochádzam a žijem v Bratislave, no často ma stretnete niekde na cestách. V pracovnom živote sa venujem komunikácii a fundraisingu pre neziskové organizácie. Od roku 2007 pôsobím na národnej úrovni, predovšetkým vo vzdelávaní; aktuálne som oblastnou inštruktorkou. V roku 2023 som sa rozhodla získať nové vzdelanie a úspešne som absolvovala Wood Badge Training pod hlavičkou WOSM v Kanderstegu. Rada by som tieto zručnosti a svoj čas venovala skautingu najbližšie roky aj v úlohe členky Náčelníctva a bola užitočná v rámci napĺňania vízie SLSK.

Prečo si sa rozhodol/la kandidovať do N-SLSK?

Kandidatúru do N-SLSK som zvažovala dlhší čas, pretože vnímam, že ide o zodpovedné rozhodnutie. Stále viac ma to však ťahalo týmto smerom – zaujíma ma, ako sa skautingu ako organizácii darí, ako môže strategicky rásť, ako môže podporovať svojich členov a členky, aké príležitosti môže čerpať zo zahraničných a svetových skautských organizácií, či zo zmysluplných partnerstiev, ako môže odovzdávať hodnoty a vytvárať úžasné príležitosti pre deti, mladých ľudí i dospelých. Vnímam, že by som chcela ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti z rôznych pozícií v SLSK, moje pracovné zručnosti, aj svoj čas opäť dobrovoľníctvu na národnej úrovni – a som veľmi vďačná, že mi to moja životná situácia umožňuje. Skauting mi jednoducho stále dáva zmysel, baví ma a chcela by som mu aj takýmto spôsobom odovzdať ďalej niečo zo seba.

Aké máš skúsenosti na vodcovských funkciách?

V rámci SLSK som si prešla činnosťou na všetkých úrovniach aj pozíciách – dlhé roky som viedla včielky, viedla som oddiel a následne som začala pôsobiť na národnej úrovni; aktuálne pôsobím na oblasti ako oblastná inštruktorka. Pracovala som na Ústredí SLSK, bola som členkou Náčelníctva SLSK a vyše 15 rokov sa venujem skautskému vzdelávaniu – na Slovensku i v Čechách, pričom som spoluzakladala niektoré kurzy, či vzdelávacie podujatia, ako napríklad Sympózium. S pozíciami, ktorá vyžaduje samostatnosť a súčasne prácu s tímom, mám dlhoročné skúsenosti aj v rámci pracovnej oblasti. Vďaka týmto rokom a rôznym príležitostiam si uvedomujem svoje limity, ako aj silné stránky a dary, ktoré môžem využiť na takýchto pozíciách.

Kam si chcel/a posunúť SLSK za obdobie pôsobenia v N-SLSK?

Chcela by som, aby bola SLSK organizácia, v ktorej sa budeme cítiť dobre – hrdí na to, že sme jej súčasťou. Aby bola bezpečným priestorom, do ktorého sa budeme radi vracať, kde sa budeme cítiť prijatí, kde môžeme byť aktívni, rásť a rozvíjať seba i druhých. V rámci témy „Dospelí a rast“ by som sa teda chcela venovať uskutočňovaniu konkrétnych krokov, aby bol SLSK vnímaný ako bezpečná a podporujúca organizácia. Ako dôležitú súčasť vnímam prevenciu mladých dospelých v SLSK pred vyhorením. Súčasťou rozvoja skautingu je aj podpora pre novovznikajúce oddiely a zbory. Zároveň sa chcem v rámci témy „Komunikácia a partnerstvá“ zamerať na efektívnu internú aj externú komunikáciu, rozvíjať pozitívny obraz o SLSK na verejnosti a podporiť zdieľanie informácií v rámci SLSK, ako aj zo svetových skautských organizácií. Veľkou témou je pre mňa aj aktívne využívanie príležitostí v rámci medzinárodného a svetového skautingu a partnerstiev.

Základné informácie

 

XIX. SNEM

RUŽOMBEROK
20. - 22. október 2023

Mapu všetkých dôležitých miest XIX. Snemu si môžeš pozrieť na mapách Google.


ZOBRAZIŤ V GOOGLE MAPÁCH