Máme pred sebou stretnutie v štandardnej víkendovej forme. Skautský snem tvoria a sú oprávnení na ňom hlasovať:


členovia Náčelníctva SLSK
predseda Revíznej rady
predseda Zmierovacej rady
vodcovia oblastí
vodcovia zborov
nositelia Radov strieborného vlka a strieborného trojlístka
hlavný kapitán vodných skautov
zástupcovia vzdelávacích tímov*
ďalší členovia daného zboru*
zahraniční komisári pre WOSM a WAGGGS

* detailná špecifikácia v Stanovách

Dôležité dokumenty

k XIX. Snemu SLSK 

na stiahnutie


Zobraziť všetky dostupné dokumenty

Zapíš si

dôležité info
o sneme

Skautský snem je vrcholným orgánom Slovenského skautingu, ktorý určuje program jeho rozvoja a stratégiu dosahovania cieľov. Jeho delegáti volia náčelníka/-čku spolu s ostatnými členmi Náčelníctva a zloženie nezávislej a nestrannej Revíznej a Zmierovacej rady.

 

XIX. SNEM

RUŽOMBEROK
20. - 22. október 2023

Program víkendových dní pozostáva primárne z rokovaní, hlasovaní a diskusií. Priestor však bude aj na niekoľko voľnočasových aktivít.


PROGRAM SNEMU