XVI. snem Slovenského skautingu | Program
16512
page,page-id-16512,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Program

Program XVI. snemu SLSK Bratislava

 

Piatok

 

17:00 Otvorenie školy a začiatok registrácie ubytovávanie účastníkov snemu
19:00 Začiatok večerných aktivít.
• návšteva ústredia SLSK spolu so sprievodcom
• otvorenie čajovne
• otvorenie herne so spoločenskými hrami 20:30
• vedomostná súťaž pre účastníkov
• cestománia – prezentácia zahraničných akcií a cestopisov, ktoré sa uskutočnili alebo reklama pre plánované zahraničné akcie

Sobota

 

7:30 Budíček na škole
8:00 Raňajky na škole
9:00 Slávnostné zahájenie XVI. snemu SLSK – hymnou
Príhovor organizátorov snemu
Privítanie hostí a ich príhovory
Prezentácie činností jednotlivých rád a Ústredia SLSK
12:00 – 13:00 – Obed
14:00 Hlasovanie o zmene stanov SLSK a rozprava
16:00 Prestávka
16:30 Pokračovanie v hlasovaní/workshopy
18:00 Večera
19:00 – 20:30 Pod lampášikom – moderovaná diskusia s kandidátmi na volené funkcie
21:00 – 23:00 Voľný večerný program – resp. otvorená čajovňa, herňa, a organizované vychádzky do nočnej Bratislavy

Nedeľa

 

Pre záujemcov ranná vychádzka na Slavín na východ slnka
7:30 Bohoslužba –Kostol Panny Márie Snežnej/kostol na Bratislavskej kalvárii
8:00 Raňajky
9:00 Čítanie uznesení snemu
10:00 Voľby do volených funkcií SLSK / odovzdávanie skautských vyznamenaní- skaut roka, orlí skaut, odovzdávanie inštruktorských dekrétov
13:00 Obed – podľa želanie buď balíček alebo varené jedlo na tanieri

Návrhy na zmeny stanov SLSK a programu snemu

 

Podľa súčasne platných stanov je možné podávať návrhy na zmeny v stanovách a v programe a tiež návrhy na kandidátov do volených funkcií najneskôr do dvoch mesiacov pred konaním snemu, t. j. do 18. 8. 2014. V prípade návrhov na zmeny stanov prosím nezabudnite, že návrh musí byť presne a jasne formulovaný (aby sa o ňom dalo priamo hlasovať) a musí obsahovať aj svoje odôvodnenie (bude zaslané delegátom snemu, aby sa s ním mohli oboznámiť a ušetril sa čas na rokovaní snemu) Do uvedeného termínu nám môžete zároveň posielať aj svoje návrhy na udelenie ocenenia „Služba skautingu“. Na nominovanie člena SLSK do Náčelníctva, Revíznej alebo Zmierovacej rady prosím použite priložený formulár.

 

Svoje návrhy prosím posielajte na adresu Ústredia SLSK:

Slovenský skauting
Mokrohájska 6, 831 02 Bratislava 3,
ustredie@skauting.sk

PREZENTÁCIA ODDIELOV, ZBOROV A OBLASTÍ: V priľahlých priestoroch rokovania snemu budú k dispozícii stojany – nástenky, na ktoré budete môcť umiestniť prezentácie vašich oddielov, zborov či oblastí, vašich aktivít, projektov, činností, časopisov, fotiek, výtvorov. Chceli by sme však poprosiť všetkých, ktorí budú mať záujem prezentovať svoju činnosť na nástenkách, aby nám o tom dali vedieť. Je to dôležité hlavne preto, aby sme vedeli skoordinovať činnosti a pripraviť vám miesto.

UBYTOVANIE: Pre delegátov bude zabezpečené ubytovanie v Základnej škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava, ktorá priamo susedí s miestom rokovania. Ubytovanie je zdarma, treba si však priniesť spacák a karimatku a prezúvky.

Zároveň je vybavené ubytovanie vyššieho komfortu hlavne pre starších a pre tých, ktorí nechcú spať na karimatke. Cena tohto ubytovania je 15 €/osoba/noc. Ubytovanie je zabezpečené na internáte základnej školy, v ktorej spia ostatní (Základnej škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava).

STRAVA: Bude zabezpečená v mieste rokovania v Hoteli SÚZA (Drotárska cesta 46, 811 04 BA – www.suza.sk)

ZDVOJENÁ FUNKCIA: v prípade, že niektorí delegát má zdvojenú funkciu, napr. člen Náčelníctva a zároveň aj vodca zboru, alebo vodca oblasti a zároveň aj vodca zboru…, takýto delegát má len jeden hlas. Môže však udeliť písomné splnomocnenie inému členovi SLSK.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ: s akýmikoľvek informáciami a nejasnosťami ohľadom skautského snemu sa môžete obracať Ústredie SLSK. A to prostredníctvom e-mailu ustredie@scouting.sk alebo na telefónnom čísle 02 – 44 640 154.

PRIHLÁŠKA DELEGÁTA: V záujme hladkej organizačnej prípravy na snem by sme vás chceli poprosiť o spoluprácu. Prosíme, aby ste na Ústredie SLSK zaslali návratku, ktorú vyplňuje každý delegát samostatne v termíne do 5. 9. 2014.

Prihláška – kliknite TU