XVI. snem Slovenského skautingu | Prihláška delegáta
16518
page,page-id-16518,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Prihláška delegáta

Deadline pre prihlásenie pozorovateľov je 3. október 2014

ba-snem-prihlaska-2

DELEGÁTI SNEMU sú členovia SLSK uvedení v Stanovách v Hlave V. bod 31. registrovaní v SLSK najmenej 4 mesiace pred konaním snemu, t. j. k 18. 6. 2014. Okrem delegátov snemu, ktorí sú uvedení v Stanovách SLSK sa môžu za každý zbor zúčastniť aj ďalší delegáti. Počet delegátov za každý zbor je vypočítaný podľa kľúča, ktoré stanovilo Náčelníctvo SLSK:

Delegátom snemu je jeden člen zboru za každých začatých 50 členov zboru. Za zbory do 50 členov je delegátom len vodca zboru. Počet delegátov za zbory bude nasledovný:
– zbory do 50 členov: zborový vodca
– zbory 51-100 členov: zborový vodca + 1 delegát
– zbory 101-150 členov: zborový vodca + 2 delegáti
– zbory 151-200 členov: zborový vodca + 3 delegáti
– zbory 201 členov a viac: zborový vodca + 4 delegáti

.

.