XVI. snem Slovenského skautingu | Dokumenty na stiahnutie
16510
page,page-id-16510,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Dokumenty na stiahnutie

Návrh znenia uznesenia XVI. snemu SLSK

Z dokumentu: “Snem SLSK súhlasí so vstupom všetkých členov Slovenského skautingu do World Organisation of the Scout Movement (WOSM)”.

Stiahnuť
snem-down-9
snem-down-8

Správa o činnosti

Stiahnuť

Kandidáti na volené funkcie

S blížiacim sa XVI. snemom Slovenského skautingu vám prinášame zoznam kandidátov do volených funkcií, ktorých prihlášky prišli do 18. 8. 2014.

Stiahnuť
snem-down-7
snem-down-1

Návrhy na zmeny stanov – 1 mesiac pred snemom

Stiahnuť

Organizačné pokyny k XVI. snemu SLSK

Rokovanie snemu sa začne v sobotu 18. 10. 2014 o 9:00 hod. Registrácia bude prebiehať v čase od 7:00 do 9:00 hod. Ukončenie rokovania snemu sa plánuje na nedeľu 19. 10. 2014 okolo 13:00 hod. Pre delegátov, ktorí budú mať záujem bude zabezpečené ubytovanie už deň vopred (piatok 17. 10. 2014).

Stiahnuť
snem-down-2
snem-down-3

Prihláška na volenú funkciu

Stiahnite si “Formulár pre kandidáta do orgánov SLSK”. Deadline pre prihlásenie kandidátov je 18. august 2014.

Stiahnuť

Organizačný poriadok – kapitola snem

Rokovací poriadok Snemu Slovenského skautingu (ďalej len „snem“) upravuje priebeh a obsah rokovania, spôsob hlasovania, spôsob volieb do orgánov SLSK, hlasovanie o zmenách Stanov SLSK a prijímanie uznesení snemu.

Stiahnuť
snem-down-4
snem-down-5

Počet delegátov za jednotlivé zbory

Delegáti snemu sú členovia Slovenského skautingu uvedení v Stanovách v Hlave V. bod 31. registrovaní v SLSK najmenej 4 mesiace pred konaním snemu, t. j. k 18. 6. 2014.

Stiahnuť

Plnomocenstvo

Plnomocenstvo pošlite naskenované emailom na ustredie@skauting.sk. Pri náhlej zmene delegáta krátko pred snemom sa splnomocnenec preukáže týmto plnomocenstvo na sneme pri registrácii.

Stiahnuť
snem-down-6

Všetky dokumenty z tejto stránky v jednom ZIP archíve.